Rig by

af susanne

RIg By

Der er mange ønsker til vores velfærd i Odense, og jeg deler de fleste, når det kommer til at forbedre forholdene på vores plejehjem og at udvikle kvalitet i dagtilbud og skoler. De yngste og de ældste skal være trygge, og der skal være dygtige medarbejdere omkring dem. Skolebørnene skal mødes af en folkeskole, der danner og uddanner dem til livet i et demokratisk samfund med respekt for andre mennesker og naturen. 

På samme måde er der ønsker om mere kultur, genopretning af naturen, sikre skoleveje og mange andre ting. Altsammen kræver veluddannede borgere , og at Odense bliver en rigere by. 

 

Bæredygtig vækst 

Jeg ser den grønne dagsorden være vores nye væksteventyr,  hvor Odenses erhvervsliv griber lederskabet for en bæredygtig udvikling på Fyn går i front med nye løsninger til landbruget, gartnerierne, velfærden og vindmøllerne. Naturligvis med udgangspunkt i vores førerposition som en af verdens stærkeste klynger for robotter, droner og teknologi og med en industrihavn, der er indrettet til produktion af bæredygtig energi. Den grønne dagsorden er ikke en hæmsko for vækst. Den er en motor. 

Alle de løsninger, vores odenseanske virksomheder finder, på et giftfrit landbrug, støjfri og fossilfri trafik, trængsel og affald kan selvfølgelig også bruges og sælges til andre byer i Danmark og i verden. Vi har en unik sammensætning af virksomheder i en by med stort set alle uddannelser. Kort sagt: Vi har alle forudsætninger for at lykkes. Kommunens bidrag skal til gengæld være at fjerne alle de overflødige regler, blanketter, gebyrer og afgifter, der bremser vækst.

 
Kultur/Arkitektur

Kunsten og kulturen har en særlig plads i mit hjerte. Uden kultur bliver vi historie- og retningsløse. Nogen skal skrive sangen om vores lands historie eller digtet om den sommerfugl,  vi skal passe på. 

Min store drøm for kulturen er en Fynsk Folkeopera beliggende på havnen og en botanisk have ved Slagteerigrunden. I en storby kan man godt satse på den store kunst.

Odense er i en rivende udvikling og mange vil gerne investere i byen. Det skal vi være glade for, men vi skal også stille krav til funktion, kvalitet og holdbarhed og ikke mindst æstetik. En by skal stå ved både sin historie, sin sjæl og sine drømme. Hver eneste bygning skal bidrage til sammenhæng i byen. Det ved jeg, at en stadsarkitekt og måske endda en stadsgartner kan hjælpe os med.

Klogt forbrug

Miljø og klima kræver investeringer, lederskab og nok allermest en omlægning af vores egne vaner, men jeg synes det er prisen værd. Hvis det betyder, at vi står tilbage med en klimaneutral by og en sprudlende natur, så spiser jeg gerne lidt flere planter eller snupper cyklen. Og affaldsbunkerne skrumper når vi bytter, genbruger og reparerer. Der ligger enorme rigdomme gemt i vores affald, både på lossepladserne og i vores hjem. Det kalder på en ny klog måde at se på vores eget forbrug både som borgere og som virksomheder. Det kalder faktisk på en hel ny type af virksomheder, der genindvinder ressourcer og bruger dem på nye måder. Et selvstændigt væksteventyr venter på at blive fortalt.