Grøn by

af susanne

Grøn By

Den vigtigste opgave i de kommende år bliver at give en sund og grøn verden videre til vores børn og børnebørn. Min ambition er at Odense bliver CO2-neutral i 2025. Det kræver politisk lederskab og en hel del nytænkning blandt både borgere og virksomheder. Jeg tror nu ikke, at det behøver at gøre vores liv kedelige eller besværlige, tværtimod. Vores børn og unge er klar. De venter bare på os.

Cykelbyens gader

Jeg ser en by for mig, hvor gader omdannes til steder beregnet til mennesker. Gaderne er til leg, handel, cafeer, fodgængere, cyklister og letbane. Det kræver, at vi får bilerne ned i hastighed og ned i P-kældre, så livet mellem boligerne kan udfolde sig. Selv tager jeg sjældent bilen, hvis turen er kortere end fem kilometer. Det giver lidt flere kilometer til dem, der har brug for at køre i bil. 

Der er mange gode grunde til at vælge cyklen. Det forurener ikke, støjer ikke, hjælper på trængslen og slider ikke på vejene. Og ikke mindst er det sundt og sparer samfundet 8 kroner per kilometer, hver gang vi tager cyklen i frem for bilen. Ud over flere cykelgader, flere brede cykelstier og ladestandere til cykler, har jeg en stort ønske om at kunne toppe det med, at alle børn i Odense får en ladcykel i vuggegave.

En by med skov og vand 

Vi har genopdaget naturen efter en tid med megen indendørs isolation. Vi har oplevet glæden ved træerne, årstidernes skiften og stemninger skabt af vejret, duftene, lydene og lyset. Alle har vi fået så mange flere grunde til beskytte skovene, engene, vandløbene, søerne og Fjorden. 

Gennem Odenses stolte tusindårige historie har vi levet af jorden. Sådan skal det også være fremover, men tiden er kommet til at hjælpe landbruget og gartnerierne til at gøre det uden gift. Giften skader insekterne og dermed fuglene og gør vores natur fattigere. Vi er nødt til at indrette os, så vi kan omdanne noget af jorden til nye skove og vådområder. Løsningen er et mere plantebaseret landbrug, hvor vi dyrker mad til mennesker i stedet for, som nu, hvor hovedparten af jorden bruges til at dyrke dyrefoder. 

Biodiversitet

Engperlemorsommerfuglen er sjælden, men den lever i en af Odenses skove. Vi har allerede sat et millionbeløb af til at forbedre forholdene for den, men mange andre planter, dyr og insekter er truede.

Også vores vand bliver vi nødt til at tage bedre hånd om. Vores vand skal være rent. Grundvandet trues af pesticidrester. Fjorden trues af kvælstof og algeklynger, som lukker lys og liv ude. Vores åer, bække og vandløb har brug for at finde tilbage til deres naturlige snoede forløb for igen at kunne fyldes med fisk. Søerne og vandhullerne skal være hjem for insekter og frøer.

I fremtiden kommer der mere vand. Vi skal forberede os på kraftigere regnskyl og vandstigninger. Hvis vi er kloge, forstår vi at sikre os mod vandets kræfter og i stedet udnytte vandet til at gøre vores natur mere mangfoldig.