Giftfrie gartnerier

af susanne

Giftfrie gartnerier nu nu nu
Hvis man driver en virksomhed i Odense skal det gøres lovligt, – længere er den ikke.
I Odense ligger ca. halvdelen af landets gartnerier. Vi har i årevis vidst, at der udledes pesticider i Odenses vandløb. Også stoffer som det kun er tilladt at bruge i lukkede systemer.
Jeg har rejst det i byrådet i 2019, og der har i mange år været sat penge af i Odenses budget til at få det bragt i orden. Det er bare ikke sket. Odense kommune har tilsynspligten og skal håndhæve loven, men jeg synes, at gartnerierne har en endnu større pligt til at drive deres virksomhed lovligt. De penge vi skal bruge på at kontrollere gartnerierne kunne bruges til meget andet fx velfærd, cykelstier, klimaplan osv.
Mit ærinde er ikke at pege fingre af hverken forvaltning eller gartnere, men jeg vil have rene vandløb, rent Grundvand og en ren Fjord og det kan ikke vente mere. Tålmodigheden er brugt op. Jeg har ved selvsyn set de døde vandløb og sådan en kommune vil jeg ikke aflevere til næste generation.

#Rådkvinden