Valgudtalelse

af susanne

Af Odense Radikale Venstre

En Grøn, Rig og Retfærdig By

Vores ambitioner for Odense er store. De tager udgangspunkt i retfærdighed, velstand og en fremtid i pagt med naturen.

Odense er en fantastisk by med en stolt tusindårig historie. Fortællingen om Odense stopper ikke her, og for os handler det om at give historien, kulturen, naturen og demokratiet videre, og om at forberede en verden, som næste generation kan træde ind i.

Vi ser for os en by, hvor gader og veje omdannes til steder beregnet til mennesker. Byrummene og lokalområderne skal indrettes med plads til mødet mellem generationerne, familierne og vennerne. Gaderne skal være til leg, handel, cafeer, fodgængere, cyklister og letbane. Det kræver, at vi får bilerne ned i hastighed og ned i P-kældre, så livet mellem boligerne kan udfolde sig. Ture kortere end fem kilometer er oplagte at tage på cykel eller gåben. Hvis de, der har mulighed for det, cykler eller går bliver der god plads til dem, for hvem bilen er en nødvendighed. Der er mange gode grunde til at vælge cyklen. Det forurener ikke, støjer ikke, hjælper på trængslen og slider ikke på vejene. Cykling er desuden sundt for både helbredet og samfundsøkonomien.

En seriøs indsats på klima- og miljøområdet kræver investeringer og ambitiøse politiske beslutninger, men også en omlægning af vores egne vaner. Vi synes, at det er indsatsen værd, og hvis vi står tilbage med en klimaneutral by og en sprudlende natur, så spiser vi gerne lidt flere planter, snupper cyklen eller handler i genbrugsbutikker.

Vi ser den grønne dagsorden være vores nye væksteventyr, hvor Odenses erhvervsliv griber lederskabet for en bæredygtig udvikling på Fyn og går i front med nye løsninger for landbruget, gartnerierne, velfærden og byens affald. Naturligvis med udgangspunkt i vores førerposition som en af verdens stærkeste klynger for robot- og droneteknologi og med en havn, der er indrettet til produktion af bæredygtige energiløsninger. Vores ambition er, at løsninger, udviklet af lokale odenseanske virksomheder, efterspørges og skaber forandringer globalt. 

Kulturen er værdifuld for mennesker. Den kan glæde os, provokere os og give os muligheden for at reflektere over og spejle os i vores fortid, samtid og fremtid. Vi ser for os, at kulturen udfolder sig i en mangfoldighed af små og store, samt nye og gamle arenaer, og at Odense skal være en by, som understøtter alle mulige former for kultur, lige fra street art til Carl Nielsens violinkoncert.

Politik handler meget om fremtiden, men det handler også om livet lige nu i vores børnehaver, skoler og plejehjem. De ældste og de yngste er særligt afhængige af det nærvær, som dygtige medarbejdere kan give dem. Det handler om, at det enkelte menneske skal kunne få dækket sit behov for tryghed, omsorg og læring, uanset hvor de er i livet. For eksempel skal børnehavealderen hæves til 3 år, klassekvotienten skal holdes under 24 elever i en skoleklasse, og der skal fremover være mindst to på nattevagt på bosteder og plejehjem. Det vil være godt for den enkelte og godt for vores medarbejdere.

Uanset hvilket postnummer man bliver født i, skal man have de samme chancer i livet, når det for eksempel handler om uddannelse, sundhed og muligheden for at forsørge sig selv og sin familie. Sådan er det ikke nu, men vi tror på, at vi med politiske beslutninger og en fælles indsats kan nå derhen. Et godt eksempel er at give Odenses unge en fritidsjob-garanti.

Ingen borgere i Odense skal opleve diskrimination, udsættes for vold, eller udsættes for negativ social kontrol med baggrund i deres køn, seksualitet, handicap, livsanskuelse, etnicitet, alder eller social status. For os har alle mennesker værdi i sig selv. Derfor synes vi, at ligestilling og rettigheder skal have en meget større plads i vores skoler, i borgernes møde med kommunen og medarbejdernes uddannelser.

Kommunalvalget i november 2021 er et vigtigt valg, som har betydning for din hverdag og din fremtid. 

Det er i kommunerne, at demokratiet for alvor lever. Nu skal vi bruge det til at gøre Odense til en grøn, rig og retfærdig by – en by som fremtidssikrer klimaet, naturen og borgernes muligheder. Kort sagt: en bæredygtig by.

Du kan også læse: